Morten Loubjerg, talsmand i protestgruppen mod grusgraven i Fangel. I august stod gruppen bag et debatmøde i Fangel Forsamlingshus, hvor Region Syddanmarks politikere var inviteret med.
Morten Loubjerg, talsmand i protestgruppen mod grusgraven i Fangel. I august stod gruppen bag et debatmøde i Fangel Forsamlingshus, hvor Region Syddanmarks politikere var inviteret med.
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Så er dommen faldet: Ja til grusgrav i Fangel

Et klart flertal i Regionsrådet har nu bestemt, at der gerne må opføres en grusgrav i Fangel
Regionsrådet har nu afgjort, at der må opføres en grusgrav på landbrugs- og skovarealerne i Fangel i Odense S. Det blev fornylig vedtaget som en del af de 27 nye udlagte graveområder i råstofplan 2016, der i de kommende år skal sikre tilstrækkelig med sten, sand, grus og ler til at bygge veje, broer og bygninger i Region Syddanmark. 34 stemte for og fem medlemmer i Regionsrådet var imod.

Preben Jensen (V), næstformand for udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer, forsikrer, at der vil blive taget hensyn til naboer og natur i Fangel, hvis der opføres en grusgrav.

“Regionen har stor forståelse for, at en grusgrav medfører støj, støv og belastning på landskabet. Men på grund af befolkningstætheden i Danmark er det ofte vanskeligt at udlægge råstofområder uden, at der er boliger i nærområdet. Hvis en entreprenør får lov til at grave i Fangel, vil der fra vores side blive stillet vilkår, som skal begrænse generne hos naboerne,” siger Preben Jensen og slår samtidig fast, at det slet ikke er sikkert, at den ene entreprenør, som allerede har vist interesse for at opføre en grusgrav i Fangel, får lov til det, selvom regionsrådet har givet grønt lys.

“Ejerne af graveområdet skal også give en tilladelse til, at der må udvindes råstoffer - ellers kommer der ikke nogen grusgrav,” forklarer Preben Jensen.


En lille sejr for Fangel

For cirka 10 måneder siden var Lokalavisen Odense på besøg i Fangel for at se på de naturarealer, som kan blive berørt af en ny grusgrav.

Morten Loubjerg, der har boet i Fangel hele sit liv og er talsmand i den lokale protestgruppe mod grusgraven, var dengang med som rundviser og sagde følgende:

“I 2012 vandt vi Danmarks Jægerforbunds naturpris, fordi vi har et uberørt, grønt område, som er ideelt for plante- og dyreliv. Det er blandt andet det område, som regionen ønsker at grave i stykker. Det vil ifølge vores oplysninger gå ud over syv beskyttede søer, et stort fredskovsareal og paragraf 3-beskyttet natur”.

Her godt et år senere er han og lokalsamfundet i Fangel skuffede over, at de flotte naturområder nu muligvis skal graves op.

“Vi havde regnet med, at regionen ville give os medhold i nogle af vores mange anker, men sådan skulle det åbenbart ikke være,” siger Morten Loubjerg, der nu kun kan håbe på, at ejerne af graveområdet ikke giver tilladelse til, at en entreprenør må udvinde råstoffer.


Arvinger har magten

“Jeg ved, at to arvinger ejer et meget stort areal. Jeg er dog lidt bange for, at de måske er ligeglade med, hvad der sker med lokalområdet, da de bor i Aarhus, men vi må se tiden an,” siger Morten Loubjerg.


Publiceret: 11. April 2017 10:30
¨

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Odense

Bøger
Forsiden netop nu
ANNONCER
Se flere